Grzegorz Chmielecki

Blog

Codzienność

22 lipca 2013

Każdy przeżyty dzień jest dniem wyrwanym ze szponów śmierci.