Grzegorz Chmielecki

Blog

Silne umysły ...

8 września 2018

Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach

 

Sokrates